top of page

ReGener*Eat

RGNR conectează membrii defavorizați și adesea izolați ai societății noastre, cetățenii în vârstă, cu fermele regenerative locale.

 

Coșurile sunt livrate cu o îngrijire specială de către tineri instruiți pentru a explica importanța unei nutriții calitative pentru persoanele în vârstă și pentru a propune câteva idei de rețete pentru alimentele prezente în coș. 

Abonându-vă la coșurile cu alimente cultivate local și durabil pentru a fi livrate la ușile părinților voștri, deveniți actori în economiile locale ale regiunilor, unde fermierii care produc într-un mod regenerativ și prietenos cu mediul înconjurător se luptă pentru a găsi o piață. 

Coșul de legume simplu

Screenshot 2021-04-02 at 20.46.03.png
Coșul de legume simplu + superalimentele selectate pentru senior 

 

Screenshot 2021-04-02 at 20.47.03.png
Scopul proiectului

Răspunde nevoii tot mai mari de securitate alimentară sporită în rândul persoanelor în vârstă, dar și dorinței comune, de a construi un țesut social bogat și sănătos. 

 

Reunește două segmente ale populației care nu se încrucișează neapărat în mod regulat în societatea de zi cu zi - tinerii și vârstnicii - pentru a construi o comunitate intergenerațională. 

 

Datorită livrării meselor către persoanele care trăiesc cu o pierdere de autonomie, tinerilor și bătrânilor li se oferă o oportunitate unică de a se întâlni și de a construi relații. Aceste relații întăresc nu doar comunitatea noastră, ci și o întreagă generație viitoare.

 

Prin urmare, proiectul permite realizarea unei „cereri neîndeplinite” - toată lumea ar dori să poată mânca alimente bune, sănătoase și produse local. 

Inovații

Inovațiile acestui proiect au în mare parte un caracter socio-economic. 

Pe deoparte, creează oportunități de creștere și dezvoltare pentru fermierii care doresc să producă alimente într-un mod regenerativ în cele mai slabe regiuni din Europa, unde puterea de cumpărare redusă a potențialilor lor clienți locali este o provocare majoră. Proiectul va genera venituri suplimentare pentru acești fermieri, precum și oportunități de formare pentru a se îndrepta spre sau extinde modalități de agricultură climatice pozitive. 

Aceasta include gestionarea durabilă a solurilor și îmbunătățirea biodiversității și a vieții deasupra și sub pământ. De asemenea, va promova noi relații de colaborare între fermieri și clienții acestora, deoarece va fi condus de cooperative din cele două țări și se va baza pe principiile agriculturii sprijinite de comunitate, cum ar fi planificarea comună, plata în avans, riscul partajat, precum și un nivel ridicat de angajament și încredere din partea consumatorilor și a producătorilor, care sunt elemente indispensabile ale unei creșteri incluzive și durabile. 

 

Pe de altă parte, proiectul redefinește semnificația „comunității locale”: permite comunităților diaspora (Bulgaria și România) să contribuie la o creștere durabilă și favorabilă incluziunii în comunitățile lor de origine și să fie un pic mai aproape de cei dragi.

 

De asemenea, va implica tinerii în livrarea coșurilor săptămânale cu alimente, ceea ce le va crea oportunități de ocupare a forței de muncă și de voluntariat în perioadele de criză economică care se desfășoară, ceea ce lasă mulți oameni fără locuri de muncă. Tinerii care livrează coșurile vor avea ocazia să facă schimb de cuvinte cu cetățenii bătrâni care le primesc.

 

Acest schimb uman, chiar dacă scurt și în ceea ce privește cerințele de distanțare socială, va permite solidaritatea intergenerațională și legături comunitare mai strânse, în special în aceste vremuri de izolare. În același timp, proiectul va introduce, de asemenea, fermierii participanți la o agricultură durabilă și regenerabilă, care sunt noi sau mai puțin cunoscute în aceste regiuni, cum ar fi proiectarea permaculturii, policulturi, agricultură fără prelucrare.

Avantajele cooperativelor transfrontaliere 

Acest proiect este o inițiativă transfrontalieră desfășurată în paralel în două dintre cele mai sărace regiuni din Europa: nord-vestul Bulgariei și sudul României. Conectate de Dunăre, aceste două regiuni limitrofe se confruntă cu provocări și oportunități sociale, economice, demografice, de mediu și climatice similare. 

 

Acest lucru permite schimbul de cunoștințe și colaborarea strânsă cu privire la provocările comune. De exemplu, instruiri privind gestionarea solului, tehnici agricole favorabile climatului sau introducerea de alimente noi adaptate nevoilor cetățenilor în vârstă, pot fi organizate de una sau de cealaltă parte a frontierei. 

 

În același timp, cele două regiuni sunt distincte, iar pentru fiecare dintre ele va trebui identificată cea mai bună abordare adecvată pentru realizarea obiectivelor proiectului, luând în considerare aspectele administrative, culturale și de altă natură locale. 

 

Faptul că același proiect va fi pilotat în două moduri similare, dar distincte, va permite îmbunătățiri în timp și, de asemenea, va contribui la replicarea acestuia în alte regiuni din Europa. 

Pentru ce rezultate

Scopul proiectului este de a promova și de a conștientiza asupra agriculturii regenerative și climatic pozitivă în România și Bulgaria, oferind în același timp accesul membrilor comunității vârstnice la alimente sănătoase și cultivate local. 

 

Rezultatele așteptate ale acestui proiect includ un număr crescut de ferme care practică cu succes agricultura regenerativă, cu rezultate măsurabile în termeni de sănătate și calitate a solului; biodiversitatea la fermă; rezistenta; vânzări; veniturile și alte aspecte ale sustenabilității mediului și viabilității economice. 

 

Proiectul va avea ca rezultat, de asemenea, un număr crescut de persoane în vârstă care consumă alimente locale proaspete și procesate care îndeplinesc în mod regulat cerințele și preferințele lor nutriționale. 

 

În cele din urmă, proiectul va contribui la o creștere economică durabilă și favorabilă incluziunii în cele mai sărace regiuni ale Europei.

Povestea RGNR

Primul IdeaLab Climate Lab din sectorul agroalimentar, organizat de compania poloneză 4CF în cooperare cu Ashoka România și cu cofinanțarea EIT Climate-KIC, s-a încheiat cu acordarea grantului de 20.000 EUR. 

 

Europa Centrală își dezvoltă propriile inovații climatice Proiectul Community Lab, din care face parte IdeaLab, se mobilizează și inovează din regiunea noastră pentru a crea noi alianțe. Acesta își propune să promoveze noi abordări pentru combaterea schimbărilor climatice în regiunea noastră prin lansarea de proiecte de cooperare internațională interdisciplinare. Primul grant al Climate Community Lab a fost acordat pe 29 octombrie, după un laborator de idei experimentale de succes realizat de compania poloneză de previziune 4CF. 

 

Cheia succesului a fost o abordare interdisciplinară și implicarea comunității. Proiectul câștigător se caracterizează prin aceasta: crearea cooperativelor alimentare intergeneraționale în Bulgaria și România pentru reuniuni transfrontaliere de familie. Scopul proiectului este de a conecta membrii comunității defavorizate la alimente locale cultivate regenerativ prin solidaritate intergenerațională și transfrontalieră. 

 

O echipă internațională cu ADN din Europa Centrală 

 

Echipa câștigătoare este formată din Catherine (Bulgaria) și Romain (România), care își vor uni forțele pentru a înființa un proiect bilateral și vor fi însoțiți de Epp Maria (Estonia) pe aspecte științifice.

Catherine Zanev deține o fermă de permacultură organică și o companie alimentară. Compania ei VENETS.T Ltd. cultivă mai mult de 80 de tipuri diferite de fructe și legume, desfășurând o agricultură regenerabilă prietenoasă biodiversității și producând sucuri și conserve naturale. Catherine Zanev a înființat, de asemenea, o cooperativă pentru a spori accesul la alimente sănătoase și pentru a promova agricultura susținută de comunitate.

 

Proiectul este însoțit de Romain Couderc, un francez care locuiește în România. Romain este membru al „The Shift Project” al unui grup de reflecție francez care promovează decarbonizarea, dar, mai presus de toate, este cofondator al Spinoa, o companie specializată în producția de spirulină de microalge ecologice, distribuită sub formă brută și neprelucrată. Echipa este completată de Epp Maria Lilippu din Estonia, proaspăt absolventă în biologie, specializată în utilizarea microorganismelor, în special a ciupercilor, în agricultură.

Contact
Romain Couderc

+40 799 310 072

bottom of page